Våg och Svall

Eldningslista 2021-2022

3.10                    Börje Sjölund 0703999620 

17.10                   Sjöbacka                              041430166

24.10                  Binni                                     0700518454

31.10                  Lena Forsslund 0709989304

7.11                     Karin Lindgren                  0703851556

14.11                  Jörgen Granath                  0708143636

21.11                  Börje Sjölund 0703999620                             

28.11                 LasseThonander                0707539050

5.12                   Terry Hannington              0708767544

12.12                 Anders Granberg               0707989299

19.12                 Gudrun Helmfrid               0707218262

Jul- och Nyårshelg

9.1                      Annette Åberg                  0707387883

16.1                    Tor Ekström                     0706354210                            

23.1                   Hans Anders Molin          0705120258

30.1                   Klas Linnerborg   0767789888 

6.2                     Ulf Mårtensson                 0706459505

13.2                   Mats Åhlund                      0730551545

20.2                   Klas Linnerborg                0767789888

27.2                   Claes Ericsson                   0766350101

6.3                     Karin Lindgren                 0703851556

13.3                    Anders Denker                 0725650078

20.3                   Mike Stott 0701729911

27.3                    Hans Anders Molin       0705120258

3.4                      Roland Moberg               0708243371

10.4                    Lasse Thonander             0707539050

17.4                    Johan Mollstedt                0707426090

24.4                   Sjöbacka                               041430166

1.5                      Gudrun Helmfrid              0707218262

8.5                      Anette Åberg                    0707387883

16.5                    Anders Granberg               0707989299

22.5                    Anna Kindberg                   0706623876

  • Vid sammanställningen av eldningslistan har hänsyn tagits till de ”oftast” badande.
  • Under jul- och nyårshelg eldar de som vill basta. Boka i god tid och meddela gärna övriga medlemmar att bastun är varm.
  • Om era eldningstider inte passar, byt med någon annan medlem. Vid problem kontakta Claes Ericsson eller Börje Sjölund.
  • Den eller de som bastar städar alltid efter sig, tömmer papperskorgar, mm. Lämna bastun i lite bättre skick än när ni kom 😊
  • ”Eldvakten” ansvarar för slutkoll samt för att brinnande ljus är släckta och bastun är städad och låst.