Våg och Svall

Eldningslista 2019-2020

Att tänka på som eldvakt

 • Tömma asklådan
 • Få igång eldningen
 • Skura lavarna med såpa och spraya med rengöringssprit
 • Vid behov, städa lokalerna
 • Basta och ha det skönt
 • Se till att allt ställs i ordning (vara lite ordningsman/kvinna)
 • Ansvara för stängning och släckning, tömning av papperskorgar och att det är rent och snyggt. Lämna dörren till basturummet på glänt (använd haspen) så värmen torkar upp duschutrymmet.
 • Rökning är ovillkorligen förbjudet i lokalerna

8.9                      Hans Anders Molin                           0705120258

15.9                    Kjell Sundquist                                  0709437099

22.9                    Sjöbacka                                            041430166

29.9                    Binni                                                  0700518454

6.10                    Claes Ericsson                                   0766350101

13.10                  Karin Lindgren                                  0703851556

20.10                  Jörgen Granath                                 0708143636

27.10                  Mike Stott                                          0701729911                              

3.11                    LasseThonander                                0707539050

10.11                  Terry Hannington                              0708767544

17.11                  Anders Granberg                               0707989299

24.11                  Gudrun Helmfrid                               0707218262

1.12                    Annette Åberg                                    0707387883

8.12                    Tor Ekström                                       0706354210                            

15.12                   Börje Sjölund                                    0703999620 

22.12                   Klas Linnerborg                                0767789888

                                           Jul- och Nyårshelg

5.1                      Ulf Mårtensson                                 0706459505

12.1                    Mats Åhlund                                      0730551545

19.1                    Klas Linnerborg                                0767789888

26.1                    Claes Ericsson                                  0766350101

2.2                      Karin Lindgren                                 0703851556

9.2                      Anders Denker                                  0725650078

16.2                    Tor Ekström                                       0706354210

23.2                    Hans Anders Molin                           0705120258

1.3                      Roland Moberg                                 0708243371

8.3                      Lasse Thonander                               0707539050

15.3                    Johan Mollstedt                                 0707426090

22.3                    Sjöbacka                                            041430166

29.3                    Gudrun Helmfrid                               0707218262

5.4                      Anette Åberg                                      0707387883

12.4                    Anders Granberg                               0707989299

19.4                    Anna Kindberg                                   0706623876

26.4                    Terry Hannington                               0708767544

3.5                      Lena Forsslund                                  0709989304                             

10.5                    Mike Stott                                           0701729911

17.5                    Katarina Johansson                           041431123

24.5                    Binni                                                   0700518454

 • Uttaget till eldningslistan med hänsyn till de ”oftast” badande.
 • Under jul- och nyårshelg eldar de som vill basta. Boka i god tid på www.vågochsvall.se och meddela gärna övriga medlemmar att bastun är varm.
 • Om era eldningstider inte passar, byt med någon annan medlem.
 • Vid problem, kontakta Lasse Thonander eller Jörgen Granath ovan. 
 • Den eller de som bastar städar alltid efter sig, tömmer papperskorgar m.m.”Eldvakten” ansvarar för slutkoll samt för att brinnande ljus är släckta och bastun städad och låst.