Våg och Svall


Tusen tack till alla ni som ställde upp, skrapade, målade och fikade. Och ett särskilt tack vill vi ge till Tor Ekström, som så generöst sponsrat målarfärg och andra tillbehör

Bastusäsongen drar igång nu på söndag den 4 september. Herrar 15-17, damer 17-19. Eldningslista hittar du här.

VARMT välkommen!Skillinge den 27 juni 2022

Hej alla bastuföreningsmedlemmar,

Ja, nu har vi till och med bastuvärme ute i det friska. Sommaren är i antågande på allvar och vi i styrelsen vill skicka en hälsning om Glad Sommar!

Vi vill dock först informera om några saker som är på gång till hösten. Som många sett börjar fasadfärgen på bastun att flagna och det är dags att ta itu med ommålning. Vi vill därför redan nu flagga för att vi kommer att ha behov av flera frivilliga medlemmar som kan hjälpa till med skrapning och målning. Till att börja med är datumen 21-28 augusti avsatta för detta ändamål. Vi är tacksamma för assistans för en eller flera dagar. Claes Ericsson (claes.e.ericsson@telia.com) kommer att hålla i planeringen. Men vi återkommer med mer information när det börjar närma sig i tid.

En ny eldvaktslista för hösten 2022 och våren 2023 har tagits fram. Liksom tidigare år har listan tagits fram utifrån de som ”oftast” bastar. Listan är utskickad via mail och finns även här på hemsidan.

Den här bastuföreningen är känd för att ha haft många trevliga fester. Till exempel hade vi några år i rad före pandemin jättetrevliga kräftfester. Det skulle vara toppen om vi kan återskapa den sociala biten i föreningens verksamhet. För att det ska kunna bli verklighet behövs det att några tar tag i planeringen. Vi gör därför ett upprop till er medlemmar att träda fram och ta tag i planering och genomförande av en kräftfest till hösten. Prata ihop er med några kompisar och bilda en liten grupp. Senast vi hade kräftfest var vi fyra personer som skötte planeringen. Undertecknad står som kontakt- och samarbetspartner. Eftersom vi numera är ett par personer i styrelsen med bakgrund i den norra landsändan så ska vi försöka få till en surströmmingskväll också.

Ja, det var några saker som är på G till hösten och med det vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en mycket skön sommar. 

Njut och ha kul!

Börje Sjölund

För styrelsenProtokoll från årsmöte 2022 avseende åren 2020 och 2021 

På grund av de restriktioner som rått med anledning av den världsomfattande coronapandemin hölls inget årsmöte 2021. Bastun var helt stängd för gemensamt badande fr o m mars 2020 till september 2021. 

Tid: Tisdagen den 5 april 2022

Plats: Sjöbacka

1. Mötet öppnades av ordföranden

2. Till ordförande valdes Claes Ericsson och till sekreterare valdes Börje Sjölund

3. Till justeringsman valdes Lena Forsslund

4. Dagordningen godkändes av stämman

5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

6. Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsen. Bifogas detta protokoll. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman

7. Göran Åslund redogjorde för föreningens ekonomi. Rapporten godkändes enhälligt

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10. Planerna för verksamhetsåret 2022 är att aktivt arbeta för att få fler betalande medlemmar. Det föreligger också ett behov av att måla om bastuhuset både utvändigt och invändigt. Tor Ekström anmälde möjlighet att bidra med sponsorpengar till målarfärg.  

11. Medlemsavgift för 2022 beslutades vara oförändrad, dvs 300 kr som enskild medlem och 500 kr som familjemedlem

12. Claes Ericsson anmälde att han avgår som ordförande, men att han gärna fortsätter som ledamot i styrelsen. Följande val gjordes enhälligt av stämman:

Ordförande: Börje Sjölund – nyval 1 år

Ledamöter: Claes Ericsson, nyval 1 år, Carina Källestål, nyval 1 år, Klas Linnerborg, nyval 1 år, Hans-Anders Molin, omval 1 år, Göran Åslund, omval 1 år

Revisor: Klas Park, omval 1 år

Valberedning: Tor Ekström och Anders Granberg, omval 1 år

13. Frågan om hur vi kan öka medlemsantalet och intäkterna diskuterades. Ett flertal förslag framkom, som den nya styrelsen har att arbeta vidare med. Bland annat diskuterades: 

  • att föreningen ska bli mycket mera synlig på sociala medier, som Facebook och Instagram
  • att ordna fester
  • att göra en flyer/folder som t ex kan distribueras via Simrishamns alla mäklare till nya husägare i området. Lena Forsslund anmälde intresse att arbeta fram en sådan.
  • flera deltagare på stämman anmälde sig villiga att ringa till tidigare medlemmar som ännu inte betalat för 2022
  • flera medlemmar sponsrar redan med öl till bastun och fler anmälde att man kommer att göra det framledes
  • att finna former för att bastun skulle kunna hyras ut sommartid till gästande båtägare 
  • att samla in konstverk/konsthantverk, som ställs ut och säljes i bastun 

14. Inga övriga frågor anmäldes

15. Ordförande Claes Ericsson tackade för ett aktivt deltagande vid stämman och ett särskilt tack riktades till Tor Ekström, som sponsrade de utomordentligt goda smörrebröden som deltagarna bjöds på.

Skillinge den 8 april 2022

……………………………. ……………………………….

Börje Sjölund, vid protokollet Claes Ericsson, ordförande

……………………………

Lena Forsslund, justeringsmanDet går bra att boka bastun för privata sällskap på påskdagen men ingen gemensam dam- eller herrbastu den dagen.
Igår tisdag 5/4 hölls föreningens efterlängtade årsmöte som pga pandemin skjutits upp flera gånger. Ny ordförande är Börje Sjölund. Årsmötesprotokoll och presentation av den nya styrelsen läggs ut här inom kort.
Vi önskar er en RIKTIGT GLAD PÅSKSkillinge den 16 september 2021

Hej alla bastuvänner!

Äntligen känner vi att det är dags att återgå till gamla rutiner och öppna för gemensamma bastubad på söndagar. Nuvarande covidrestriktioner kommer att hävas fr o m den 29 september och då passar det väl utmärkt bra att börja med säsongens första gemensamma bastubad söndagen den 3 oktober.

Ett gäng medlemmar gjorde fredagen den 3 september en heroisk insats och städade bastun skinande ren. Så fin har den aldrig varit tidigare. Samtidigt staplades 4 kubikmeter ved på baksidan av bastun. Visst underhåll av utemiljön har också gjorts. Så allt är nu klappat och klart för att sätta igång igen.

Bastuföreningens styrelse kommer att träffas vecka 40 för att då bl a upprätta en ny eldningslista för hösten -21 och våren -22. Så fort den är klar kommer den att distribueras. Fram till dess kommer medlemmar i styrelsen att se till att det är eldat och klart på söndagarna. Precis som tidigare har vi bastubad för herrarna mellan kl 15.00 och 17.00 och för damerna mellan kl 17.00 och 19.00. Eftersom det fortfarande finns en smittspridning av covid i samhället vill vi tillsvidare att de som deltar i de gemensamma bastubaden har vaccinerat sig två gånger.

Fortsättningsvis är det naturligtvis också fritt fram för enskilt badande. Bokar bastun gör du som vanligt via www.vågochsvall.se med lösenordet Ålagille.

För att du ska få nyttja bastun gäller som tidigare att du måste vara medlem i bastuföreningen. Har du ännu inte betalat så gör det till Bastuföreningen Våg och Svall på bankgiro 5557-6177. Avgiften är 500 kr/familj och 300 kr/per enskild medlem. Du kan också swisha avgiften till föreningens nya swishkonto: 1235810650.

Varmt välkomna till säsongens första gemensamma bastubad den 3 oktober kl 15.00 eller kl 17.00.

Med hopp om trevliga bastustunder under hösten!

Claes Ericsson och Börje Sjölund, för styrelsenStort tack till er som hörsammade uppropet att städa och bära ved inför kommande bastusäsong. Nu är bastun laddad med ved från golv till tak, alla spindlar utschasade och varenda hörn skurat och fejat. Dessutom slängdes det en hel del – två stora sopsäckar med diverse obrukbara grejer som samlats genom åren.

Vi återkommer inom kort med besked om när dam- och herrbastun drar igång igen. Så länge går det bra att boka hela bastun som vanligt. Pandemireglerna för städning och desinfektion av bastulavar och våtutrymme gäller.

Storstädning pågår – Chia chillar i solen


Skillinge i december 2020

Hej alla medlemmar i Bastuföreningen Våg och Svall

Det nya året 2021 närmar sig med stormsteg och året 2020 har verkligen inneburit en omvälvning för oss alla.

Barn, släkt och vänner har fått stå tillbaka för en mer isolerad levnadsform pga coronapandemin. Styrelsen i Bastuföreningen stängde tidigt ned det gemensamma badandet på söndagar, men har nu öppnat upp för enskilt badande och ansvarstagande. 

I början av hösten påpekades att vattenkvalitén var dålig till både lukt och utseende. Vår fd och nuvarande ordförande kröp ner i brunnen och konstaterade att den borde tömmas, vilket vi gjort i flera omgångar. Avlopp och golvbrunn har sanerats samt filter och blandarsilar har rengjorts och på erfaren rörmokares inrådan har även klortablett tillförts brunnen. Så sent som igår badade delar av styrelsen och konstaterade att duschvattnet nu luktar som tidigare och ser rent ut. Helt ok tycker vi.

Föreningen har under 2020 förlorat flera medlemmar och behöver nu ta igen tappet. Kostnaderna för Föreningen består till största delen av hyra för byggnaden, el och ved. Vi vill gärna att Föreningen ska fortleva även framöver och behöver nu DITT bidrag, i form av medlemsavgiften, som gärna kan erläggas innan årsskiftet. Medlemsavgiften är densamma som förra året, dvs 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj.

Föreningens bankgiro är 5557-6177 Våg och Svall Bastuförening.

Med hopp om fortsatt badande, en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tf Ordf Claes E Ericsson och ordinarie vilande ordf Roland MobergFöljande åtgärder har gjorts för att förbättra vattenkvalitén i bastuns dusch. Ett stort tack till Claes och Roland, och till Lasse T som bistod med kunskap.

Början av oktober, klagomål från 2 gästpar att duschvattnet luktar illa. Veckan därefter rensar vi avloppet och avloppstrumman noggrant. Har inte gjorts på mycket länge.
Slutet av oktober, nytt klagomål. Avloppet rensas igen, utan resultat.
Början av november. Roland klättrar ned i brunnen utanför bastuhuset och konstaterar att vattnet luktar rejält illa. Vi hyr en dränerbar pump och tömmer hela brunnen som visar sig ha stenbotten.
Vattnet fylls av naturen på i brunnen, men luktar efter några dagar lika illa.
Roland får den goda idén att korta insugsröret i brunnen så att slam med svarta partiklar får ligga kvar på botten. Rörmokare tillkallas för att fixa en ny koppling.
Mitten av november, Filtret i pumpen och silen i duschblandaren får en ordentlig omgång i diskhon. Har heller inte gjorts på mycket länge.
Idag (18/11) töms brunnen på vatten via duschblandaren och får rinna en halvtimme. Det luktar svavel och inte så gott, men som flera medlemmar säger – vattnet i bastun har aldrig luktat gott,  men är nu i alla fall inte brunt, utan ser ok ut.
Försök ska göras med att lägga i en klortablett, på rekommendation av rörmokaren.Ordförande Roland Moberg inspekterar bastuns brunn,
tf ordförande Claes Ericsson tog bilden

Tyvärr har vi drabbats av vattenproblem. De som använt bastun nu i höst har säkert märkt att vattnet i duschen luktar illa. Vi undersöker som bäst olika alternativ för att förbättra vattenkvalitén. Om man inte vill använda duschen rekommenderas bad, går att genomföra medelst armhävning vid rådande vattenstånd. Annars kan man hämta in hinkar med havsvatten och hälla det över sig i duschen. Mer information kan lämnas av Roland eller Claes.