Våg och Svall


Skillinge i december 2020

Hej alla medlemmar i Bastuföreningen Våg och Svall

Det nya året 2021 närmar sig med stormsteg och året 2020 har verkligen inneburit en omvälvning för oss alla.

Barn, släkt och vänner har fått stå tillbaka för en mer isolerad levnadsform pga coronapandemin. Styrelsen i Bastuföreningen stängde tidigt ned det gemensamma badandet på söndagar, men har nu öppnat upp för enskilt badande och ansvarstagande. 

I början av hösten påpekades att vattenkvalitén var dålig till både lukt och utseende. Vår fd och nuvarande ordförande kröp ner i brunnen och konstaterade att den borde tömmas, vilket vi gjort i flera omgångar. Avlopp och golvbrunn har sanerats samt filter och blandarsilar har rengjorts och på erfaren rörmokares inrådan har även klortablett tillförts brunnen. Så sent som igår badade delar av styrelsen och konstaterade att duschvattnet nu luktar som tidigare och ser rent ut. Helt ok tycker vi.

Föreningen har under 2020 förlorat flera medlemmar och behöver nu ta igen tappet. Kostnaderna för Föreningen består till största delen av hyra för byggnaden, el och ved. Vi vill gärna att Föreningen ska fortleva även framöver och behöver nu DITT bidrag, i form av medlemsavgiften, som gärna kan erläggas innan årsskiftet. Medlemsavgiften är densamma som förra året, dvs 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj.

Föreningens bankgiro är 5557-6177 Våg och Svall Bastuförening.

Med hopp om fortsatt badande, en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tf Ordf Claes E Ericsson och ordinarie vilande ordf Roland MobergFöljande åtgärder har gjorts för att förbättra vattenkvalitén i bastuns dusch. Ett stort tack till Claes och Roland, och till Lasse T som bistod med kunskap.

Början av oktober, klagomål från 2 gästpar att duschvattnet luktar illa. Veckan därefter rensar vi avloppet och avloppstrumman noggrant. Har inte gjorts på mycket länge.
Slutet av oktober, nytt klagomål. Avloppet rensas igen, utan resultat.
Början av november. Roland klättrar ned i brunnen utanför bastuhuset och konstaterar att vattnet luktar rejält illa. Vi hyr en dränerbar pump och tömmer hela brunnen som visar sig ha stenbotten.
Vattnet fylls av naturen på i brunnen, men luktar efter några dagar lika illa.
Roland får den goda idén att korta insugsröret i brunnen så att slam med svarta partiklar får ligga kvar på botten. Rörmokare tillkallas för att fixa en ny koppling.
Mitten av november, Filtret i pumpen och silen i duschblandaren får en ordentlig omgång i diskhon. Har heller inte gjorts på mycket länge.
Idag (18/11) töms brunnen på vatten via duschblandaren och får rinna en halvtimme. Det luktar svavel och inte så gott, men som flera medlemmar säger – vattnet i bastun har aldrig luktat gott,  men är nu i alla fall inte brunt, utan ser ok ut.
Försök ska göras med att lägga i en klortablett, på rekommendation av rörmokaren.Ordförande Roland Moberg inspekterar bastuns brunn,
tf ordförande Claes Ericsson tog bilden

Tyvärr har vi drabbats av vattenproblem. De som använt bastun nu i höst har säkert märkt att vattnet i duschen luktar illa. Vi undersöker som bäst olika alternativ för att förbättra vattenkvalitén. Om man inte vill använda duschen rekommenderas bad, går att genomföra medelst armhävning vid rådande vattenstånd. Annars kan man hämta in hinkar med havsvatten och hälla det över sig i duschen. Mer information kan lämnas av Roland eller Claes.Bastun kan bokas av medlemmar. Obs! Följ speciella städinstruktioner

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Våg&Svall
Frågor besvaras av tf ordförande Claes Ericsson 0766 35 01 01Våg och Svalls årsmöte var kanske det sista innan corona satte stopp för en lång rad av planerade årsmöten för Skillinges aktiva föreningar. Lasse Thonander lämnade över ordförandeklubban till Roland Moberg. Vi tackar Lasse för att han hållit elden igång i föreningen under elva år. Ny i styrelsen är också Gertrud Blenow. Utmaningen nu är att få fler kvinnor att bada bastu. vågochsvall.se kommer även i fortsättningen att skötas av Lena Forsslund.Välkommen på Våg&Svalls trevliga årsmöte som hålls på Sjöbacka Gård. Kallelse med dagordning skickas ut via mail. Osa till Lasse Thonander.

Nu har våren officiellt kommit till Skåne. Och med den vårstormarna. Efter en promenad längs havet med vinden piskande i ansiktet är det skönt att krypa in i vår fina bastu.

Och efter storm kommer …


Önskar er alla härliga helger med sköna promenader längs havet och så klart ett avslutande välförtjänt bastubad. Obs att från 1 januari är det bara bokningar via hemsidan som gäller.

Ladda ner ordförande Lasses julbrev:Den 8 september drog vi igång bastusäsongen. Härligt att få bada i en uppfräschad och välstädad bastu med välfyllt vedförråd. Tack alla som gjorde en insats på städ- och veddagen i våras. Kräftkalaset avlöpte väl, kunde inte riktigt mäta sig med de ålagillen som begicks på denna plats. Men det är ju inga fester som kan, enligt Verner Vögeli. Klicka på Historier så får du veta mer om vad som begav sig här på den tiden bastun var en ålabod. Är du intresserad av att använda bastun och vill bli medlem i vår förening? Klicka på Hem för mer information. Medlemmar som har kvitterat ut egen nyckel kan nu boka bastun direkt på hemsidan.

Ljuset var så vackert i söndags, tog en promenad längs stranden i väntan på Damernas


Vi drar igång bastusäsongen med den traditionsenliga kräftskivan. Lördag den 7 september kl 19.00. Anmälan till Lasse Thonander enligt principen först till kvarn …

Dagen efter den 8 september startar säsongens söndagsbad. Badtiderna är oförändrade, herrar 15-17 och damer 17-19. Se eldningslistan.