Våg och Svall

Gott Nytt År 2021Skillinge i december 2020

Hej alla medlemmar i Bastuföreningen Våg och Svall

Det nya året 2021 närmar sig med stormsteg och året 2020 har verkligen inneburit en omvälvning för oss alla.

Barn, släkt och vänner har fått stå tillbaka för en mer isolerad levnadsform pga coronapandemin. Styrelsen i Bastuföreningen stängde tidigt ned det gemensamma badandet på söndagar, men har nu öppnat upp för enskilt badande och ansvarstagande. 

I början av hösten påpekades att vattenkvalitén var dålig till både lukt och utseende. Vår fd och nuvarande ordförande kröp ner i brunnen och konstaterade att den borde tömmas, vilket vi gjort i flera omgångar. Avlopp och golvbrunn har sanerats samt filter och blandarsilar har rengjorts och på erfaren rörmokares inrådan har även klortablett tillförts brunnen. Så sent som igår badade delar av styrelsen och konstaterade att duschvattnet nu luktar som tidigare och ser rent ut. Helt ok tycker vi.

Föreningen har under 2020 förlorat flera medlemmar och behöver nu ta igen tappet. Kostnaderna för Föreningen består till största delen av hyra för byggnaden, el och ved. Vi vill gärna att Föreningen ska fortleva även framöver och behöver nu DITT bidrag, i form av medlemsavgiften, som gärna kan erläggas innan årsskiftet. Medlemsavgiften är densamma som förra året, dvs 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj.

Föreningens bankgiro är 5557-6177 Våg och Svall Bastuförening.

Med hopp om fortsatt badande, en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tf Ordf Claes E Ericsson och ordinarie vilande ordf Roland Moberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *