Våg och Svall

Tack Sjöbacka och alla deltagare för ett mycket trevligt årsmöteVåg och Svalls årsmöte var kanske det sista innan corona satte stopp för en lång rad av planerade årsmöten för Skillinges aktiva föreningar. Lasse Thonander lämnade över ordförandeklubban till Roland Moberg. Vi tackar Lasse för att han hållit elden igång i föreningen under elva år. Ny i styrelsen är också Gertrud Blenow. Utmaningen nu är att få fler kvinnor att bada bastu. vågochsvall.se kommer även i fortsättningen att skötas av Lena Forsslund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *